Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2115/36/2019/RK

Usnesení: 2115/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-84

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-36-2019-84, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz