Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2119/36/2019/RK

Usnesení: 2119/36/2019/RK
Materiál: RK-36-2019-86

Rada kraje
ruší

usnesení č. 2025/35/2019/RK;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV 02739.0401 dle materiálu RK-36-2019-86, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz