Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2121/37/2019/RK

Usnesení: 2121/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-02

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 838 945 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 88 945  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 750 000 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zajištění identitních služeb vůči sdíleným aplikacím Kraje Vysočina" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Licence Windows server 2019 DC" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 945 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Obměna klíčových síťových prvků" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 250 000 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "eNeschopenka pro NHB" v rámci dotačního programu "IT vybavení pro nemocnice Kraje Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz