Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2122/37/2019/RK

Usnesení: 2122/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-03

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 572 707 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 288 326  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 284 381 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Specifické IT vybavení organizace 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 42 027 Kč u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Stanice pro zvýšení kvality propagace a prezentace MVHB" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 148 916 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Prezenční technika do velké zasedací místnosti nemocnice" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku 93 438 Kč u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Pořízení plotrové tiskárny na velkoformátové tisky" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 138 465 Kč u Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Zkvalitnění výuky a podpora technického, přírodovědného a jazykového vzdělávání na GyOA Pelhřimov" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 149 861 Kč u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Grafické monitory, kvalitní síť na PC učebnách" v rámci dotačního programu "Specifické IT vybavení organizace 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz