Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2123/37/2019/RK

Usnesení: 2123/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-04

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 489 887 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 61 264  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 623 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 247 500 Kč u Krajské knihovny Vysočiny na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečné úložiště dat v síti" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  51 123 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Server pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  130 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Identity management systém" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  61 264 Kč u Gymnázia Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření WiFi sítě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz