Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2124/37/2019/RK

Usnesení: 2124/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-05

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 063 962 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 74 758 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 989 204 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  118 428 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Monitorovací sytém" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 163 350 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Úprava NIS AMIS*H Patient Summary pro NIX-ZD" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 823 Kč u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace, bezpečné zálohování" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 94 950 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 16 500 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Expediční systém pro masnou výrobu" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 160 798 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "AMIS*H, Patient Summary" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 250 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace virtualizační platformy ZZS" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 855 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 14 145 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace učebny ICT VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 44 113 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Antivirus" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz