Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2125/37/2019/RK

Usnesení: 2125/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-06

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz