Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2127/37/2019/RK

Usnesení: 2127/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-08

Rada kraje
ukládá

ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina zajistit bezpečnost procesu vystavování eNeschopenek za použití povinného elektronického podpisu nebo elektronické identity.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz