Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2128/37/2019/RK

Usnesení: 2128/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-09

Rada kraje
rozhoduje

  • o splnění všech podmínek u dotčené žadatelky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálu RK-37-2019-09, př. 1;
  • o zařazení žadatelky do stipendijního programu;
  • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadatelkou.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz