Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2130/37/2019/RK

Usnesení: 2130/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-11

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením Nájemní smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-37-2019-11, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz