Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2132/37/2019/RK

Usnesení: 2132/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-13

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-13, př. 1, RK-37-2019-13, př. 2, RK-37-2019-13, př. 3, RK-37-2019-13, př. 4, RK-37-2019-13, př. 5 a RK-37-2019-13, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz