Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2133/37/2019/RK

Usnesení: 2133/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-14

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-37-2019-14, př. 1 a RK-37-2019-14, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz