Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2136/37/2019/RK

Usnesení: 2136/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-17

Rada kraje
schvaluje

  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 310 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 310 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 310 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na stabilizaci protihlukové stěny včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz