Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2139/37/2019/RK

Usnesení: 2139/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-20

Rada kraje
schvaluje

  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací, ve výši 152 550 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 151 500 Kč určenou pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 151 500 Kč pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací o částku 1 050 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz