Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2140/37/2019/RK

Usnesení: 2140/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-21

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje:

  • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
  • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
  • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly nebo odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:

  • Ventilátor plicní – Raphael Color, inv. č. 001-000-001-471, r. v. 2009, pořizovací cena (PC) 473 761,- Kč, zůstatková cena (ZC) 1,- Kč;
  • Dezinfektor - Miele G7783 AD, inv. č. 001-000-000-512, r. v. 1997, PC 200 151,- Kč, ZC 0,- Kč;
  • Elektrokoagulace ME 401, inv. č. 001-000-000-866, r. v. 1997, PC 431 648,- Kč, ZC 0,- Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz