Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2141/37/2019/RK

Usnesení: 2141/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-22

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

  • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
  • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následnou odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace: 

  • RTG stěna skiaskopicko-skiagrafická AXIOM ICONOS R200, inv. č. 004-000-051-414, r. v. 2004, pořizovací cena (PC) 3 031 721,- Kč, zůstatková cena (ZC) 545 691,- Kč;
  • Videokamera, inv. č. 004-000-051-067, r. v. 1996, PC 351 866,- Kč, ZC 0,- Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz