Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2142/37/2019/RK

Usnesení: 2142/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-23

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na převod nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

  • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
  • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
  • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
  • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
  • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným prodejem a odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace: 

  • Monitor fetální Philips MS, Series 50A s telemetrií, inv. č. 005-000-000-237, r. v. 2006, pořizovací cena (PC) 233 100,- Kč, zůstatková cena (ZC) 36 127,- Kč;
  • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-259, r. v. 2000, PC 350 841,- Kč, ZC 54 371,- Kč;
  • Sterilizátor parní Getinge – GE 2612 ST AR 2, inv. č. 005-000-000-256, r. v. 2000, PC 339 384,- Kč, ZC 52 586,- Kč;
  • Sterilizátor formaldehydový Getinge – GE 2609 EN AR-2, inv. č. 005-000-000-236, r. v. 2000, PC 217 901,- Kč, ZC 33 759,- Kč;
  • Vyvíječ čisté páry elektr. Getinge-ESG 160, inv. č. 005-000-000-553, r. v. 2008, PC 1 019 542,- Kč, ZC 158 017,- Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz