Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2143/37/2019/RK

Usnesení: 2143/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-24

Rada kraje
rozhoduje

nepřijmout nabídku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, na převod následujícího nepotřebného majetku do vlastnictví kraje: 

  • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč;

souhlasí

s vyřazením a následným použitím na náhradní díly a s odbornou ekologickou likvidací nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace: 

  • Volkswagen Transporter 5J3 6820, inventární číslo 006-000-010-404, r. v. 2014, pořizovací cena 1 874 255,- Kč, zůstatková cena 421 707,- Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz