Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2144/37/2019/RK

Usnesení: 2144/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-25

Rada kraje
bere na vědomí

informaci o rozvoji ERP systému dle materiálu RK-37-2019-25, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz