Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2145/37/2019/RK

Usnesení: 2145/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-26

Rada kraje
rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2020 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina:

  1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 1);
  2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2019-26, př. 2).Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz