Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2148/37/2019/RK

Usnesení: 2148/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-29

Rada kraje
schvaluje

Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-29, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz