Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2150/37/2019/RK

Usnesení: 2150/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-31

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-37-2019-31, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz