Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2151/37/2019/RK

Usnesení: 2151/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-32

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz