Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2154/37/2019/RK

Usnesení: 2154/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-35

Rada kraje
stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k: 

  • 1. 1. 2020 na 478 zaměstnanců
  • 1. 2. 2020 na 479 zaměstnanců
  • 1. 3. 2020 na 480 zaměstnanců;

bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1.  1. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz