Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2155/37/2019/RK

Usnesení: 2155/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-36

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-37-2019-36, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz