Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2156/37/2019/RK

Usnesení: 2156/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-37

Rada kraje
bere na vědomí

aktivity připravované v souvislosti s celokrajským tématem pro rok 2020 „Vysočina sklářská“;

ukládá

Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci, Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odboru sekretariátu hejtmana a Odboru školství, mládeže a sportu zajistit v první polovině roku 2020 prezentační akci „Vysočina sklářská“ v prostorách nákupního centra Citypark Jihlava.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz