Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2157/37/2019/RK

Usnesení: 2157/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-38

Rada kraje
schvaluje

  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 98 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;
  • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 552 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;

ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč projekt „Čistá mobilita SPŠT“ realizovat nejpozději do 30. 5. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz