Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2159/37/2019/RK

Usnesení: 2159/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-40

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít "Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou" s obcí Velký Rybník, se sídlem Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov, IČO: 00515931, dle materiálu RK-37-2019-40, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz