Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2160/37/2019/RK

Usnesení: 2160/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-41

Rada kraje
souhlasí

souhlasí s návrhem Pardubického kraje spočívajícím v pořízení 7 nových jednotek typu DMU 120 k zajištění provozu na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod dle materiálu RK-37-2019-41, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz