Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2162/37/2019/RK

Usnesení: 2162/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-43

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1

ukládá

odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1, všem příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a dotčeným odborům a oddělením krajského úřadu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz