Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2164/37/2019/RK

Usnesení: 2164/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-45

Rada kraje
rozhoduje

změnit usnesení 2340/40/2017/RK ve znění usnesení 1588/24/2018/RK a usnesení 1087/19/2019/RK tak, že termín plnění usnesení se mění na 30. 6. 2020.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz