Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2165/37/2019/RK

Usnesení: 2165/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-46

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz