Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2169/37/2019/RK

Usnesení: 2169/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-50

Rada kraje
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0216/03/2014/ZK ze dne 13.5.2014 ve znění usnesení 0488/06/2014/ZK ze dne 18.11.2014 tak, že materiál ZK-03-2014-24,př.1 se nahrazuje materiálem RK-37-2019-50, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz