Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2170/37/2019/RK

Usnesení: 2170/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-51

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností GMtech s.r.o. IČ 02006154 se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 na straně zhotovitele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností CleverMaps, a.s. na straně zhotovitele dle materiálu RK-37-2019-51, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz