Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2171/37/2019/RK

Usnesení: 2171/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-52

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít Dohodu o narovnání mezi NPK Europe Mfg. s.r.o., č. p. 85, 59441 Uhřínov a Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2019-52, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz