Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2172/37/2019/RK

Usnesení: 2172/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-53

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4211 - Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 362 740 Kč na refundaci výdajů spojených s výkupem pozemků pod silnicemi II. a III. tříd.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz