Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2176/37/2019/RK

Usnesení: 2176/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-57

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz