Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2178/37/2019/RK

Usnesení: 2178/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-59

Rada kraje
souhlasí

s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o podnájmu nebytových prostor dle podmínek stanovených v materiálu RK-37-2019-59, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz