Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2179/37/2019/RK

Usnesení: 2179/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-60

Rada kraje
bere na vědomí

  • Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1, včetně vrácení přeplatku poskytovateli dotace ve výši 91 322,49 Kč;
  • informaci o tom, že Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, nepožádal o proplacení vlastního podílu na financování projektu ve výši 182 726,25 Kč podle usnesení 2314/40/2017/RK.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz