Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2180/37/2019/RK

Usnesení: 2180/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-61

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-61, př. 1upr1;

ukládá

odboru sociálních věcí podání 4. Hlášení o udržitelnosti projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II., včetně požadovaných příloh.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz