Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2181/37/2019/RK

Usnesení: 2181/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-62

Rada kraje
rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-37-2019-62, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz