Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2183/37/2019/RK

Usnesení: 2183/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-64

Rada kraje
schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 330 000,00 Kč dle materiálu RK-37-2019-64, př. 1.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz