Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2184/37/2019/RK

Usnesení: 2184/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-65

Rada kraje
prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-65, př. 2;

schvaluje

Závěrečnou zprávu o realizaci projektu a Žádost o platbu č. 4 dle materiálů RK-37-2019-65, př. 1 a RK-37-2019-65, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí podání všech dokumentů a příloh Závěrečné zprávy o realizaci se Žádostí o platbu, které jsou vyžadovány poskytovatelem dotace, včetně dokumentů pro závěrečné vyhodnocení projektu.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz