Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2185/37/2019/RK

Usnesení: 2185/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-66

Rada kraje
rozhoduje

 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v celkové hodnotě 267 266,00 Kč.
  • Polná 1 - hodnota 77 236,21 Kč,
  • Polná 2 - hodnota 76 902,89 Kč,
  • Polná DS - hodnota 107 326,90 Kč,
  • Měřín 1 - hodnota 2 900,00 Kč,
  • Měřín 2 - hodnota 2 900,00 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 267 266,00 Kč.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz