Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2186/37/2019/RK

Usnesení: 2186/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-67

Rada kraje
souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací dle materiálu RK-37-2019-67, př. 2;

schvaluje

vyjádření zadavatele dle materiálu RK-37-2019-67, př. 3.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz