Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2187/37/2019/RK

Usnesení: 2187/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-68

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3  695  535,20 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz