Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2190/37/2019/RK

Usnesení: 2190/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-71

Rada kraje
schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou dotaci z  Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 6 065 482,00Kč určenou na financování projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz