Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2192/37/2019/RK

Usnesení: 2192/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-73

Rada kraje
schvaluje

  • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-37-2019-73, př. 1;
  • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1690/26/2018/RK a č. 0140/02/2019/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-37-2019-73, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz