Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2194/37/2019/RK

Usnesení: 2194/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-75

Rada kraje

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 100 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 100 000 Kč;

rozhoduje

  • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935, ve výši 100 000 Kč na provoz denního stacionáře dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz