Kraj Vysočina - logo

Samospráva

Detail usnesení 2195/37/2019/RK

Usnesení: 2195/37/2019/RK
Materiál: RK-37-2019-77

Rada kraje
ruší

usnesení č. 1241/21/2019/RK;

rozhoduje

  • nerealizovat projekt „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“ za podmínek stanovených v materiálu RK-21-2019-37, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu“;
  • podat projektovou žádost s názvem „Úspory energií – Nemocnice Nové Město na Moravě, lékárna (pavilon 13)“dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-37-2019-77, př. 3, RK-37-2019-77, př. 4 a RK-37-2019-77, př. 5;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-77, př. 2 do 121. výzvy OPŽP.

schvaluje

znění žádosti o odstoupení dle materiálu RK-37-2019-77, př. 6.Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz